komedia-przysłowie

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) {Besdeueycue). Wodewil to forma oparta na niewymyślnych sytuacjach komicznych i śpiewanych kupletach, nawiązujących do wydarzeń aktualnych: ten gatunek Turgieniew chciał przybliżyć do komedii, dlatego swoją scenkę pozbawiał kupletów, a z komizmu sytuacyjnego wyeliminował wodewilową dwuznaczność i zastąpił ją akcentami społecznymi. Następnie eksperymentował nad formą komedii-przysłowia, wykształconą przez Alfreda de Musset. W gatunku tym właściwą akcję zastępuje wartki, błyskotliwy i dowcip32* 499...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Barański, Zbigniew, Semczuk, Antoni (red.) 1976. Literatura rosyjska w zarysie, Warszawa : PWN
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.