komercjalizacja

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) działo. Na wsiach przy domach znajdują się niewielkie, czysto utrzymywane podwórza i ogrody, dalej sumiennie terasowane zbocza, na których prowadzi się uprawę, i nieco drzew oliwkowych, które nadają swoiste piętno temu dość jednostajnemu i nieco smutnemu krajobrazowi o rozległych perspektywach, fascynujących zwłaszcza wieczorem, gdy słońce zachodzi w morzu. Wzdłuż wielkich szlaków automobilowych, w miasteczkach, znać wyraźnie europeizację czy też komercjalizację Libanu; obok rodzimego chowu straganów czy sklepików widzi się tu coraz więcej szyldów i afiszów, towaru europejskiego, stacyj benzynowych i blaszanych bidonów na benzynę, których dziś Maronitki używają zamiast odwiecznych wysokich glinianych dzbanów, aby czerpać wodę ze źródła. Dziwi się pewnie niejeden pielgrzym, który nie tak...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Bystroń, Jan Stanisław 1928. Wspomnienia syryjskie. Bejrut – Palmira – Damaszek, Warszawa etc. : Gebethner i Wolff
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.