komkultura

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Uporz^dkujcie, prosz^, Wasze argumenty i sformulujcie je wprost — jako konkretne z^dania. Ale pamigtajcie, iz cel naszego zjednoczenia — sztuka komuni'styczna (czgsc komkultury i kom. w ogole!) — to dziedzina jeszcze mglista, wymykaj^ca sig dokladnej ewidencji i teoretyzowaniu, dziedzina, w ktörej praktyka, intuicja cz^sto jeszcze wyprzedza najmocniejszego teoretyka. Pracujmy wigc nad tym, niczego nie narzucaj^c jeden drugiemu, w miar^ mozliwosci szlifuj^c jeden drugiego: Wy wiedzy, ja smakiem. Niepodobna poj§c Waszego...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Woroszylski, Wiktor 1984. Życie Majakowskiego, wyd. 2 popraw., Warszawa : Czytelnik
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.