kommemoracyjny

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Niektórzy używają wyrazu „millennium” nie w dosłownym sensie tysiącolecia, lecz dla oznaczenia zespołu tych rocznic lub w sensie całości projektowanych z tej okazji uroczystości, obchodów, akademii itd. Pojawiła się potrzeba terminu określającego całość obchodów kommemoracyjnych, i brzmiący nieco uroczyście wyraz „millennium” zdaje spełniać to zadanie. Nic więc nie wskazuje, aby wyraz ten miał wejść na stałe do mowy potocznej, współzawodnicząc z istniejącym już „tysiącoleciem”. Dla tych przyczyn wydaje mi się, że nie ma potrzeby spolszczania go. Na jednorazowy użytek możemy go zachować jako wyraz łaciński. W tym wypadku wszakże należałoby go pisać z łacińska tj. millennium...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Kultura - Kultura (Paryż)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.