komplementer

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) miaru pojawiającego się na wyjściu sumatora. Oba przerzutniki, P3 i P4, są podłączone do drugiego komparatora, który wydaje na wyjściu impuls wtedy, gdy stany tych przerzutników są niezgodne. Ten impuls służy do ustawienia powtórnie wykorzystywanego przerzutnika PI, który steruje komplementerem nr 3, poprzez który wydawana jest zawartość akumulatora A na zewnątrz. Uzupełnianie, jak łatwo sprawdzić na schemacie, następuje wtedy, gdy składniki niezgodne dały sumę beznadmiarową, albo gdy składniki zgodne dały sumę nadmiarową...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Siegel, Paul 1966. Elektroniczne maszyny cyfrowe, przeł. A. B. Empacher, J. Rogińska-Empacher, Warszawa : PWN
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.