komuna-falanster

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Niezbyt długo utrzymała się również komuna-falanster Artura Benni, który pod wpływem pism Czemyszewskiego powołał „wspólnotę ludzi pracy”11. Klęską zakończyły się utopie anarchistyczne i próby realizacji chłopskiej utopii narodnickiej. Nie przyniosły spodziewanych rezultatów ani „wędrówki w lud”, ani rewolucyjna propaganda, ani działalność terrorystyczna. Nie spełniła się teokratyczno-ekumeniczna wizja...
Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Adres bibliograficzny:
Parniewski, Witold 2000. Szkice z dziejów myśli utopijnej (od Platona do Zinowjewa), Łódź : Katedra Literatury i Kultury Rosyjskiej UŁ
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.