komunikacyjno-instrumentalny

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Korzyści, jakie mogą dać doświadczenia i dorobek językoznawstwa nauce o komunikowaniu tak w Polsce, jak i gdzie indziej, są wciąż jeszcze nie wyzyskane ani w perspektywie językoznawczo-stylistycznej, ani komunikacyjno-pragmatycznej, ani komunikacyjno-instrumentalnej. Kauka o komunikowaniu masowym chce być nauką ścisłą; tym bardziej powinna dążyć do współpracy z językoznawstwem, które się cieszy zasłużoną opinią dyscypliny bardziej zaawansowanej niż którakolwiek z pozostałych nauk społecznych...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Safarewicz, Jan et al. (red.) 1979. Opuscula polono-slavica, Wrocław etc. : ZNiO
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.
Sąsiedztwo a tergo