komunikacyjno-nazewniczy

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Przemiany społeczno-polityczne zdeterminowały proces przewartościowań wielu pojęć, poglądów i wyobrażeń współczesnych społeczeństw, stworzyły określone potrzeby komunikacyjno-nazewnicze, sprzyjając tym samym nasileniu się procesów innowacyjnych w systemie leksykalnym języków słowiańskich...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Grabska, Marcelina (red.) 2000. „Słowa, słowa, słowa” ... w komunikacji językowej, Gdańsk : UG
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.