komunikacyjno-osadniczy

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) W działalności poznańskiej Komisji bardzo aktywny był także ks. Stanisław Kozierowski, który już w latach trzydziestych, przygotowując swój monumentalny Atlas nazw geograficznych Słowiańszczyzny Zachodniej, zgromadził obfite materiały do polsko-słowiańskiego nazewnictwa na ziemiach nadodrzańskich, nadbałtyckich i na Śląsku. W 1945 roku wydano zresztą część tego Atlasu odnoszącą się do ziem Pomorza Zachodniego (Kozierowski 1945), i to w dużym nakładzie dla bieżących potrzeb komunikacyjno-osadniczych...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Bańczerowski, Jerzy, Zgółka, Tadeusz (red.) 1999. Linguam amicabilem facere. Ludovico Zabrocki in memoriam, Poznań : UAM
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.