komunista-internacjonalista

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) opisanych w dalszych rozdziałach tej książki. Otóż Mao wykorzystał do tego celu wielkie polityczno-wychowawcze kampanie. W ich toku przy użyciu metod nie politycznych, ale wręcz policyjnych rozprawiał się z opozycją, w tym z komunistami-internacjonalistami, zwolennikami współpracy ze Związkiem Radzieckim 1 innymi partiami komunistycznymi. Równocześnie, co jest charakterystyczne dla taktyki Mao, kampanie te wykorzystane zostały dla indoktrynizacji młodzieży i wychowywania jej w duchu odpowiadającym przewodniczącemu...
Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Adres bibliograficzny:
Głąbiński, Stanisław 1974. Mao i inni, Warszawa : KiW
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.