komunistyczno-anarchistyczny

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) nostek i grup zmierzających do jednego celu”109. Urzeczywistnienie przyszłego ideału musi odbywać się równolegle we wszystkich (jego) dziedzinach, tzn., że za zniesieniem ekonomicznego panowania winno iść zniesienie ustroju państwowego. Ten bezpaństwowy komunistyczno-anarchistyczny nowy ład zapewniający - podkreślał to Kropotkin wielokrotnie - „pełną wolność jednostki”, która odtąd nie będzie miała „żadnej władzy” i żadnych form przemocy. Podjęcie pracy będzie zobowiązaniem dobrowolnym110. Zapewni to powszechny dobrobyt. Społeczeństwo będzie mogło osiągnąć...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Parniewski, Witold 2000. Szkice z dziejów myśli utopijnej (od Platona do Zinowjewa), Łódź : Katedra Literatury i Kultury Rosyjskiej UŁ
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.
Sąsiedztwo a tergo