komunistyczno-utopijny

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Na początku 1847 roku przybyli z Londynu do Brukseli wysłannicy Związku Sprawiedliwych z propozycją, -aby Marks i Engels przystąpili do tej Związek Komunistów organlzacji. wiedząc, że w Związku prace na jego Sprawiedliwych zachwiała się już programem , wiara w komunistyczno-utopijne teorie Weitlinga i Cabeta, Marks i Engels przyjęli tę propozycję, zdobywając tym samym forum, na którym ich koncepcje mogły być poddane weryfikacji przez autentycznych działaczy robotniczych. Jednocześnie liczyli na...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Koberdowa, Irena (red.) 1976. Międzynarodowy ruch robotniczy. T. 1. Wiek XIX-1945, Warszawa : KiW
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.