komunitarystyczny

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Mimo zdecydowanej akceptacji liberalizmu jako języka ujmującego poprawnie rzeczywistość społeczną świata zachodniego, i pomimo wytknięcia licznych istotnych błędów w komunitarystycznej argumentacji, Walzer może być zaliczony do grona komunitarystycznych krytyków idei liberalnych. Jego antyliberalne stanowisko zostało w sposób bardziej systematyczny sformułowane w postaci koncepcji sprawiedliwości, która ma charakter alternatywny wobec Johna Rawlsa teorii sprawiedliwości jako bezstronności. W „Spheres of Justice” Walzer...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
NKryt - Nowa Krytyka (Szczecin)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.
Sąsiedztwo a tergo