koncyliarysta

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) żackiej. Śmierć królowej Elżbiety a z drugiej strony stanowcza porażka stronnictwa kurialnego (zwolenników przewagi papieża nad soborem) i triumf koncyliarystów w r. 1423 przyniósł pomyślną dla C-a zmianę w sytuacji. Zbliżywszy się do królowej Zofii, otrzymał podkanclerstwo (1423), a niebawem (1425) intratną kustodię gnieź...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
PSB 1935-. Polski Słownik Biograficzny, Kraków : Polska Akademia Umiejętności
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.