konduplikacja

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) palmę, która miała odgrywać tę samą rolę. Owa dwoistość nie była pozbawiona znaczenia: gdy miasto Tegyr w Beocji chciało sobie przypisać chwałę, że jest miejscem urodzenia boskich bliźniąt, powołało się na górę Delos, wznoszącą się nad nim, oraz na „Palmę i Oliwkę“ (<J>otvt£ i ’EXa(a), dwa źródła tryskające u jej podnóża. Jest to ciekawy przykład konduplikacji, któremu poświęciłem specjalne studium w książce Tragodumenon libri tres (Cracoviae 1925, s. 32). Gdy poeta chce zastąpić jakiś motyw, stosowany przez swego poprzednika, innym motywem, często pozostawia go w tekście obok swego, jako motyw bez znaczenia. Na Delos dwoistość ta jest materialna i w tym...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Zieliński, Tadeusz 1971. Szkice antyczne, Kraków : Wyd. Literackie
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.