konfiskowanie

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Konferencja w Ottawie była pierwszą, na której ostro zaatakowano Polskę. Posłowie na Sejm Graebe i ks. Krayczyrski obaj ze Zjednoczenia Niemieckiego przemawiali niesłychanie gwałtownie, skarżąc się na panujący na Górnym Śląsku biały teror, na upośledzenie języka i szkolnictwa niemieckiego, na konfiskowanie majątków niemieckich pod pozorem reformy rolnej itd. Traktat wersalski nazywano „Schadenfriede”, informowano nieznające stosunków audytorjum o jakiemś zbrojnem powstaniu Białorusinów w Polsce, przytaczano nawet na dowód nietoleracji władz polskich jakieś rzekome odezwanie się jednego z naszych wojewodów — rzecz samą w sobie bez znaczenia, a absolutnie nie do sprawdzenia... w Kanadzie Zaczepiono nawet bezstronne sprawozdanie prof...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
SNarod - Sprawy Narodowościowe (War­sza­wa)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.