konfliktowo

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) 0 Bandosie” prozy Sewera, poezji Rydla, na występowanie w latach międzywojennych obok naturalistycznych powieści Mortona i mieszających naturalizm, społecznikowstwo, z ckliwym sentymentalizmem tekstów Wiktora, wspomnianych już dzieł Kruczkowskiego, Wasilewskiej, Kowalskiego. I w pozytywizmie, i w Młodej Polsce, i w międzywojennym dwudziestoleciu ścierały się nieodmiennie konfliktowo dwa poglądy, a raczej dwie, bardziej może nawet autobiograficzne, emocjonalne aniżeli ściśle artystyczne postawy polskich pisarzy, a i czytelników wobec wsi: jedna — gaworząca sentymentalnie i w gruncie rzeczy optymistycznie o bajecznie kolorowej urodzie rodzimej wsi spokojnej, wsi wesołej — i druga, zbuntowana przeciw temu stereotypowi, interpretująca i realizująca „temat wiejski” jako scenę, na której nie toczy się naiwna sielanka, lecz rozgrywają się wielkie, społeczne dramaty 1 osobiste, ludzkie tragedie...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Więź - Więź (Warszawa)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przysłówek

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.