konfucjanizm

Słowo poświadczone w fotocytacie:

Warning: file_get_contents(http://150.254.102.135/viewDjvu/JPGs/IJ_3930.txt): failed to open stream: Connection refused in /var/nfjp/wp-content/plugins/NFJP/lemma-template.php on line 136

Warning: file_get_contents(http://150.254.102.135/viewDjvu/data.txt): failed to open stream: Connection refused in /var/nfjp/wp-content/plugins/NFJP/lemma-template.php on line 143
(...) skażonej formy buddyzmu, który wyznają Tybetańczycy. Lamaizm stał się odtąd wyznaniem państwowym Mongołów, lecz Chubilaj, jako cesarz Chin, nie zaprzestał odprawiać ceremonii urzędowych, których wymagał od niego miejscowy konfucjanizm. W Tybecie władza zarówno duchowna jak i świecka spoczywała w rękach lamów, czyli kapłanów; okoliczność tę Chubilaj umiał wyzyskać dla swojej polityki, mianując jednego lamę królem Tybetu i zachowując dla siebie tytuł zwierzchniego władcy tego kraju. Ten zwyczaj przetrwał do dziś dnia, chociaż zwierzchnictwo Chin w Tybecie uległo z biegiem czasu znacznemu osłabieniu...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.