konfucjanizm

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) skażonej formy buddyzmu, który wyznają Tybetańczycy. Lamaizm stał się odtąd wyznaniem państwowym Mongołów, lecz Chubilaj, jako cesarz Chin, nie zaprzestał odprawiać ceremonii urzędowych, których wymagał od niego miejscowy konfucjanizm. W Tybecie władza zarówno duchowna jak i świecka spoczywała w rękach lamów, czyli kapłanów; okoliczność tę Chubilaj umiał wyzyskać dla swojej polityki, mianując jednego lamę królem Tybetu i zachowując dla siebie tytuł zwierzchniego władcy tego kraju. Ten zwyczaj przetrwał do dziś dnia, chociaż zwierzchnictwo Chin w Tybecie uległo z biegiem czasu znacznemu osłabieniu...
Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Adres bibliograficzny:
Nourse, Mary A. 1937. Dzieje 400.000.000 narodu. Chiny od czasów najdawniejszych do chwili obecnej, przeł. J. Furuhjelm, Warszawa : Trzaska, Evert i Michalski
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.