konkorporacja

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) w ostatnich latach. Wydaje się, że myśl eklezjalnego naświetlania skutków sakramentalnych winna była już nasunąć stara prawda, iż chrzest wciela człowieka w Kościół i stanowi bramę otwierającą możliwość przyjmowania pozostałych sakramentów. Jeżeli bowiem inkorporacja w Kościół (czy może lepiej konkorporacja?), czyli zespolenie nie tylko z Chrystusem Głową, ale i z pozostałymi członkami Ciała Mistycznego — ma tak fundamentalne znaczenie dla całości życia sakramentalnego, wówczas samorzutnie rodzi się pytanie: czy i w jaki sposób owo pierwsze i zasadnicze wszczepienie w społeczność Kościoła znajduje swój refleks w pozostałych skutkach sakramentalnych?...
Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Adres bibliograficzny:
Więź - Więź (Warszawa)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.