konkretnoobrazowy

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) W czasie uprzedniego czteroletniego pobytu dzieci w szkole rozwinął się już znacznie ich sposób myślenia.Z początku całkowicie konkretnoobrazowy i zdolny do syntezy pierwotnej, zaprawił się do analizy i od poznania przedanalitycznego przeszedł do scalania wyodrębnionych elementów. Nauczyciel, kierując obserwacją wychowanków, uczył...
Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Adres bibliograficzny:
Mączak, Antoni (red.) 1968. Pamiętnik X Powszechnego Zjazdu Historyków Polskich w Lublinie 17-21 września 1968 r. Referaty. 1-2, Warszawa : Polskie Towarzystwo Historyczne
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.