konserwatywno-liberalny

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Później, z sukcesami politycznymi orientacji konserwa tywnoliberalnej w RFN i innych krajach zachodnich, fala eksperymentów i dyskusji na te tematy opadła. Nie oznacza to jednak, że sam problem utracił na znaczeniu. Wręcz przeciwnie, polityka konserwatywno-liberalna, wykorzystując postęp techniczny i masowe bezrobocie, zdołała zepchnąć interesy pracownicze do głębokiej defensywy, co może mieć poważne negatywne następstwa nie tylko dla pracowników, ale w ogóle dla losów demokratycznych instytucji w całym społeczeństwie. Przyszłego rozwoju wy...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Chłędowski, Kazimierz 1957. Pamiętniki. T. 1-2, Kraków : Wyd. Literackie
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.
Sąsiedztwo a fronte