konstytucjonalność

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Zgodnie z koncepcjami twórców Konstytucji Stanów Zjednoczonych, kontrola konstytucjonalności obejmować miała nie tylko ustawy, ale także traktaty międzynarodowe. W praktyce Sąd Najwyższy uchylał się od badania konstytucjonalności traktatów, uznając wszystkie sprawy związane z zawieraniem umów międzynarodowych za „zagadnienia polityczne” (political questions) i zwracał się do władzy wykonawczej z prośbą o ich wyjaśnienie. W ten sposób interpretację przed...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Drozdowski, Marian Marek (red.) 1975. Ameryka Północna. Studia, Warszawa : PWN
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.