kontaktowanie

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) „Prapor Marxizmu" i in. W r. 1927—28 projektowano'wydanie specjalnych prac zbiorowych o filozofji marxowskiej przy współdziale katedry marxizmu-leninizmu, instnlejącej przy Ukraińskiej Akademji Nauk w Kijowie. Wogóle wypada podkreślić dość żywe kontaktowanie się katedry charkowskiej nietylko z instytucjami pokrewnemi, lecz także z placówkami odrębnych badań naukowych, jak np. z założonem w r. 1927 Kołem lekarzy - materjalistów, matematykami i t. p...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
SNarod - Sprawy Narodowościowe (War­sza­wa)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.