kontekstowo-emocjonalny

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) [...] W szczególności werbalna lub nominalna realizacja predykatu powoduje istotne konsekwencje sposobu wyrażania (lub ukrywania) pozostałych składników struktury propozycjonalnej, co z kolei wywołuje zmiany w planie komunikatywnym". Tak więc to styl i warunki kontekstowo-emocjonalne narzucą w pewnych sytuacjach użycie formy prostej typu respektować, a w innych konstrukcję peryfrastyczną typu mieć respekt dla kogoś / czegoś. Wypowiedzi, które w warstwie leksykalnej i morfologicznej jawią się jako struktury formalnie różnorodne, w warstwie semantycznej mogą być uznane za tożsame. Wybór środków wyrażania podyktowany jest jednak zawsze intencją użytkownika oraz celem, jaki stawia on sobie w akcie komunikacji...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Vetulani, Grażyna 2000. Rzeczowniki predykatywne języka pol­skie­go. W kierunku syntaktycznego słownika rzeczowników predy­ka­tyw­nych na tle po­rów­­naw­czym, Poznań : UAM
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.
Sąsiedztwo a tergo