kontemplatyka

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) inny, pozamodlitewny sposób. Nie wiem, może nie dorosłem do tego, aby pojąć zupełne odcięcie się i utrzymywanie jedynie kontaktu polegającego wyłącznie na modleniu się za świat. Ale tego jestem pewien, że umiłowanie świata przez mnicha kontemplatyka jest daleko głębsze i szerzej obejmujące niż działacza, który kocha świat wprost, nie ujmując go w całości poprzez czy raczej wraz z miłością bożą (nie mam na myśli potępiania działaczy, którzy pracują dla innych, choć wydaje mi się, że forma kontemplacji jest jednak wyższa, bo obejmuje swoją miłością cały świat i wszystkich ludzi w Bogu, podczas gdy pracować można tylko dla nielicznej grupy. Oczywiście pod warunkiem, że będzie to prawdziwa...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Znak - Znak (Kraków)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.