kontr-wywiadowczy

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Reakcja mjr. Jędrzejewskiego — po bezpośrednim skomunikowaniu się ze Sztabem N.W. w Londynie bez mojej wiedzy — nastąpiła wkrótce. W maju 1945 mjr Jędrzejewski został wezwany depeszą gen. Kopańskiego do Londynu. Wiedząc od dawna o raportach kontr-wywiadowczych Jędrzejewskiego na mnie 1 mając pewność, że w tej sprawie jest wzywany do Londynu, wezwałem go i zapytałem oficjalnie w jakiej sprawie wzywa go Sztab N.W. Mjr Jędrzejewski oświadczył mi, że nie ma on naj...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
ZHist - Zeszyty Historyczne (Paryż)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.