kontr-zjawisko

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Lecz zjawisko duchowe tej miary nie mogło nie wywołać w naturze swego kontr-zjawiska, w myśl Newtonowskiej zasady akcji i reakcji, dlatego też równie znakomity Analityk rychło urodził się w Colombo i na uniwersytecie Columbia uzyskawszy doktorat tudzież profesurę Wyższej Analizy, szybko wspiął się na najwyższe szczeble kariery naukowej. Był to mężczyzna...
Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Adres bibliograficzny:
Gombrowicz, Witold 1987a. Dzieła. T. 2. Ferdydurke, wyd. 2, Kraków : Wyd. Literackie
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.