kontrapunktowy

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) W budowie utworu nie ma owego amorfizmu, który charakteryzuje dłuższe gawędy mówione i w ich literackich odpowiednikach prowadzi do szeregu opowiadań związanych postacią narratora („Pamiątki Soplicy“ Rzewuskiego). „Pan Tadeusz“ nie składa się z luźnych następujących po sobie obrazów przeplatanych dygresjami. Ma on wyraźny plan o typowo epickim układzie wieloszczytowym. M istrzowskie wiązania kontrapunktowe tworzą bogaty zespół kompozycyjny nie osłabiając wrażenia bezpośredniości i potoczności opowiadania. Osiąga to poeta przez widoczną...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
PamL - Pamiętnik Literacki (Lwów / Wro­cław)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.