kontrdemonstracja

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Za przykład służyć może walka o tę tradycję z końca XIX w., kiedy młodzi historycy (postępowi wówczas na swój sposób) Stanisław Zakrzewski, Franciszek Bujak i Wacław Sobieski urządzili obchód poświęcony Lelewelowi jako kontrdemonstrację przeciw odsłonięciu tablicy ku czci Szujskiego w r. 1896. W przemówieniu swoim Sobieski podkreślił wówczas te walory Lelewela, które my dziś cenimy; mówił o tym, że Lelewel był historykiem, który dostrzegał walkę klas, niedolę chłopa i który przeciwstawiał się zdradzie narodowej...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Sieradzki, Józef (red.) 1953. Pierwsza konferencja metodologiczna historyków polskich. Przemówienia, referaty, dyskusja. T. 1, Warszawa : PWN
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.