kontrmitologia

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) szenia. Nie przygotowana do operowania ironią, złośliwością i groteskową karykaturą, straciła swój charakterystyczny liryzm, posiłkując się poetyką ludowej gadki, anegdoty, plotki — podparła się więc raczej wzorami plebejskimi niż wiejskimi. I nie uchroniło to powieści od kreowania swoistej kontrmitologii. Naszkicowany tu pogardliwy wizerunek „plebejskiego” miasta wydaje się czytelnikowi uproszczony, a sceny miejskiej fascynacji „parobkiem” nie dorównują swym pierwowzorom z Ferdydurke...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Graszewicz, Marek, Kolbuszewski, Jacek (red.) 1988. Kultura, literatura, folklor. Prace ofiarowane Profesorowi Czesławowi Hernasowi w sześćdziesięciolecie urodzin i czterdziestolecie pracy naukowej, Warszawa : LSW
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.