kontrolno-analityczny

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Średnia wydajność produkcji rzeczywistej zmienia się wraz ze zmianą układu asortymentowego. Z tego też powodu w praktyce przemysłowej nie daje ona podstaw do wykorzystania jej do celów planistycznych, jak również do celów kontrolno-analitycznych. Wprawdzie dla przeprowadzenia technicznie poprawnej analizy pracy walcowni, w przypadku stałego układu asortymentowego o niezmienionym udziale wagowym asortymentów i stałej ich wydajności, wystarczy znajomość średniej wydajności rzeczywistej, to jednak wiadomo, że w praktyce przemysłowej tak stałych warunków nie spotyka się. Musimy liczyć się nie tylko ze zmianą układu asor...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Murski, Cezary 1970. Podstawy planowania produkcji w walcowniach, Katowice : Śląsk
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.