kontrowersyjnie

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Po wyodrębnieniu t.p. i ontologii jako podstawowych dyscyplin filoz. w czasach nowoż. (zwłaszcza w XIX i XX w.) nabrał wagi problem względnego priorytetu jednej lub drugiej, rozstrzygany kontrowersyjnie. Według poglądu idącego w zasadzie po linii racjonalizmu, a wywodzącego się z koncepcji R. Descartes’a, J. Locke'a i I. Kanta, przez długi czas utrzymywano, że t.p. jest pierwotna w stosunku do pozostałych dyscyplin filozofii, a więc dociekania nad możliwością i granicami wiedzy muszą z konieczności poprzedzać rozważania metafiz. dotyczące jej przedmiotu...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
WEP PWN 1962-1970. Wielka encyklopedia powszechna PWN. T. 1-13, Warszawa : PWN
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przysłówek

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.