kontrracja

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Obrażająco nie zróżnicowany. A mimo to rzecz posuwa się naprzód.” Właśnie dlatego najsubtelniejsza nawet analiza nie jest czasami w stanie rozwikłać owego splotu racji i kontrracji, na które skazuje nas życie, obyczaj, społeczeństwo i historia. Ostatecznie wszystko zależy od sytuacji, w jakich się znajdziemy, i od roli, jaką podówczas zdarzy się nam przybrać: „Groteska i patos. Wszystko jest w nas.”...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
RLit - Rocznik Literacki (Warszawa)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.