kontrremonstrant

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) GOMARUS, Gomar, Franciscus, ur. 301 1563, zm. 11 I 1641, teolog hol.; od 1594 prof. uniw. w Lej- dzie, przedstawiciel ortodoksyjnego kierunku w kalwinizmie; bronił dosłownego rozumienia nauki Kalwina o predestynacji — przeciw liberalnej interpretacji tej teorii przez J. Arminiusa; zwolennicy G., zwani gomarystami lub kontrremonstrantami, zostali poparci przez Maurycego Orańskiego i na synodzie w Dordrechcie (1618-19) doprowadzili do potępienia —*• arminianizmu...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
WEP PWN 1962-1970. Wielka encyklopedia powszechna PWN. T. 1-13, Warszawa : PWN
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.