kontrspisek

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Złoty wiek dynastii T’ang 99 lazły wyraz w sprzysiężeniu przeciwko przedsiębiorczemu synowi Sze-Minowi, który po wykryciu tego spisku ze swej strony organizuje kontrspisek przeciwko dwu swoim buntowniczym braciom, zmusza ojca do zrzeczenia się tronu i sam ogłasza się cesarzem, jako T’ai-Tsung...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Nourse, Mary A. 1937. Dzieje 400.000.000 narodu. Chiny od czasów najdawniejszych do chwili obecnej, przeł. J. Furuhjelm, Warszawa : Trzaska, Evert i Michalski
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.