kontrtalmudysta

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Kamieńca. Do najbliższych współwyznawców Franka należeli Salomon ben Eliasz z Rohatyna (protoplasta rodziny Wołowskich) i Jehuda Lejb Notowicz Krysa (protoplasta rodziny Krysińskich). Ich to Frank, nie władający bodaj językiem polskim, wysuwał wobec władz jako swoich pełnomocników, oni to reprezentowali kontrtalmudystów w polemicznych dysputach z prawowiernymi Żydami. Frank doprowadził we Lwowie w dniach 17. VII do 10. IX 1759 r. do ponownej dysputy z talmudystami nad tezami już bardziej sprecyzowanymi. Między innymi spór toczył się też o stwierdzenie, że Mesjaszem był Jezus Chrystus, wcielony Bóg, i że innego mesjasza nie będzie. W czasie trwania dysputy Frank odbył uroczysty wjazd do Lwowa (25. VIII), a 17. IX przyjął chrzest z wody oraz imię Józef...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Syga, Teofil, Szenic, Stanisław 1960. Maria Szymanowska i jej czasy, Warszawa : PIW
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.