kontrtautologia

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) cone, gdy rozumiemy to wyrażenie. Dwa wyrażenia L-równoważne mogą być rozumiane inaczej, można także rozumieć jedno z nich, nie rozumiejąc drugiego; równość intensji nie jest więc adekwatnym odpowiednikiem potocznego pojęcia równoznaezności. Niezgodne z tym potocznym pojęciem jest również to., że każde dwie tautologie (a także dwie kontrtautologie) mają tę samą intensję. Natomiast uznanie równoznaczności wyrażeń o tej samej strukturze intensjonalnej nie ibudzi sprzeciwów intuicji. Także i ekstensjonalny izomorfizm czyni zadość pewnym intuicyjnym warunkom, których nie spełnia równość ekstensji jako kryterium identyczności denotacji .wyrażeń. Dotyczą one zwłaszcza...
Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Adres bibliograficzny:
SFil - Studia Filozoficzne (Warszawa)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.