kontrwartość

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) z debatą estetyczną. W gruncie rzeczy, należałoby rozstrzygnąć, czy prawosławny dogmat Objawienia albo zasada wu-wei ma ważność uniwersalną. To właśnie chciałem powiedzieć przenosząc punkt ciężkości na sacrum i wiedzę tajemną jako kontrwartości współcześnie dominującego syndromu wartości konkwistadorskich i zarazem samoniszczycielskich *...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
KiSpoł - Kultura i Społeczeństwo (Warsza­wa)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.