kontrwersja

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) tualność. Nie sądzę jednak, by jej miejsce w sztuce i w teorii sztuki było właśnie takie, o jakie Morawskiemu chodzi. Realizm wprawdzie zyskał w jego koncepcji dość nowych sił regenerujących, aby zachować swoje znaczenie w estetyce. Kontrwersja Malraux _ Morawski nie została tu jednak, moim zdaniem, definitywnie rozstrzygnięta, nawet w zakresie, jaki autor dla niej przewidział. Dlatego powiedziałem wcześniej, że dyskusja na płaszczyźnie estetycznej nie zakończyła się pełnym sukcesem Morawskiego, nie została bowiem doprowadzona do końca. Sumując, można powiedzieć, że autor wprawdzie zrealizował...
Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Adres bibliograficzny:
Więź - Więź (Warszawa)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.