kontrwniosek

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) go Los Angeles. Jeden z jej członków, radny Paul H. Lamport, zaproponował, by rozszerzono granice Hollywoodu, włączając położone w pobliżu tereny Universal City. W odpowiedzi koledzy Lamporta nie tylko, że nie zaaprobowali wniosku, ale skorzystali z okazji dla złożenia kontrwniosku, domagając się cofnięcia zarządzenia z 1937 roku wyodrębniającego na terenie metropolii dzielnicę Hollywood. Po co upierać się przy czymś, co...
Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Adres bibliograficzny:
Toeplitz, Jerzy 1973. Nowy film amerykański, Warszawa : WAiF
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.