konwencjonalno-retoryczny

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) ny, a więc narzucając im niejako funkcję widzów” (Lalewicz 1975, s. 46). Nietrudno spostrzec, że istotną cechą wypowiedzi drugiego typu - również takiej, w której dominuje funkcja przedstawieniowa - jest tendencja do sprowadzania wspomnianej wcześniej relacji dramatycznej eksplikowanej formułą: „JA (mówiący) wobec WAS (audytorium)” do postaci konwencjonalno-retorycznej (co w skrajnym wypadku może doprowadzić do jej neutralizacji). Wygłaszanie tekstu w takiej sytuacji...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Brzezina, Maria, Kurek, Halina (red.) 1999. Collectanea linguistica in honorem Casimiri Polański, Kraków : Księgarnia Akademicka
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.