koordynowanie

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) dowy. Już powyżej w dziale Il-im uzasadnienia zestawiono znaczny szereg korzyści, jakie Warszawa czerpie ze swego okręgu podmiejskiego, odwrotnie również zobrazowano różnorodne korzyści, odbierane przez okręg z Warszawy, a nakoniec istnienie całego szeregu potrzeb i zadań, będących przedewszystkiem wspólnem zainteresowaniem obu stron i)* W zwięzłym skrócie w następujący sposób możnaby ująć wspólne zadania Warszawy i jej regjonu: 1) opracowanie i stanie na straży wykonania planu regjonalnego oraz planów regulacyjnych i zabudowy szeregu miejscowości (tereny stałego mieszkania dla ludności Warszawy, tereny letniskowe, tereny fabryczne); 2) organizacja i koordynowanie akcji aprowizacyjnej dla Warszawy; 3) budowa i utrzymanie dróg typu wojewódzkiego; 4) budowa i utrzymanie tramwajów, kolei lokalnych i linji autobusowych; 5) budowa i utrzymanie szpitali specjalnych i zakładów opieki społecznej; 6) regulacja rzek i meljoracje podstawowe; 7) akcja zwalczania bezrobocia na całym terenie Warszawy i regjonu; 8) budowa i utrzymanie wspólnych zakładów elektrycznych i gazowych; 9) wspólna dla całego regjonu organizacja służby bezpieczeństwa publicznego, oraz 10) podejmowanie wszelkich prac, mających na celu podniesienie gospodarcze, zdrowotne i kulturalne życia całego tego obszaru, o ile zadania te przekraczają siły poszczególnych jego części...
Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Adres bibliograficzny:
SamT - Samorząd Terytorjalny (Warszawa)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.