kopaniczarski

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Z zagadnieniem stosunku gwar słowackich do czeskich wiąże się ściśle problem genezy gwar morawsko-słowackich i dialektów okolic Bratysławy, Myjawy i Irnawy. Dane historyczne, o których była mowa na początku tego artykułu (późne zetknięcie się kolonizacji słowackiej z morawską), wyjaśniają nam dzisiejszy charakter tych gwar. Otóż uderza fakt, że słowackość gwar „morawsko-słowackich” (poza dialektem „kopaniczarskim”) polega tylko na wspólnych z gwarami dawnej Słowacji węgierskiej archaizmach, a więc na cechach, które występowały niegdyś też w gwarach czeskich. Nie ma natomiast innowacyj fonetycznych, wspólnych gwarom Słowacji węgierskiej i morawskiego „Slovacka”. Udźwięczniająca fonetyka międzywyrazową dostała się do północno...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Stieber, Zdzisław 1974. Świat językowy Słowian, Warszawa : PWN
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.