kopernicja

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) macje roślinne w delcie Orinoko i użył nazwy 1. na oznaczenie swoistego typu sawanny zalewowej; w ten sposób nazwa ta uzyskała znaczenie geobotaniczne ; jest to zasadniczo formacja trawiasta, niekiedy o charakterze szuwaru okresowo wysychającego, z pojedynczo rozrzuconymi drzewami (zwykle palmami, gł. z rodzaju maurycja i kopernicja) ; wysokość traw może przewyższać 3 m; zbiorowisko to porasta dna rozległych i płaskich dolin rzecznych i jest przeważnie zalewane, zwykle na wiele miesięcy w roku. L. występuje w dorzeczu rz. Orinoko (na pn. od lasów nadamazońskich, czyli selwasu), a także w Boliwii (w górnym biegu rz...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
WEP PWN 1962-1970. Wielka encyklopedia powszechna PWN. T. 1-13, Warszawa : PWN
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.