kopertka

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Muzeum Tatrzańskiego. Zbiór ten nosi wyraźne piętno rzetelności autorskiej i systematycznego działania. Negatywy znajdują się w kopertkach numerowanych i opisanych, zgrupowane są działami i umieszczone w szufladach specjalnej szafy. Orientację w archiwum ułatwiają katalogi z wglądówkami ułożonymi według numeracji korespondującej z negatywami (jest ich 33 tomy). Zwracają uwagę specjalnie retuszowa...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Syga, Teofil 1957. Woda z Niemna, Warszwa : PIW
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.