kopieniactwo

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) zostało np. znalezione we wczesno-średniowiecznym Biskupinie lub Santoku (chociaż występuje w Gnieźnie) 869; widocznie Słowianie nie sieli jeszcze ozimin na większą skalę nawet w X wieku, natomiast najwięcej uprawiali prosa, które było zbożem bardzo odpowiednim do uprawy wypaleniskowej 87°. W krajach na północ od Dunaju zboże to występuje rzadziej w młodszej epoce kamiennej871, kiedy najwidoczniej dominowało kopieniactwo na niwach stałych w pobliżu domu, i wśród zbóż przeważała pszenica. Uprawa prosa wysunęła się natomiast na plan pierwszy w krajach północnych, chociaż mniej odpowiednich dla tej rośliny raczej podzwrotnikowej (mającej swą ojczyznę w Chinach) 872, w okresie halsztackim, zapewne w związku z rozwojem na wielką skalę gospodarki wypaleniskowej. Dlatego przyjmujemy, że zarówno początki i rozkwit, jak upadek uprawy tego zboża zależały przede wszystkim od stanu tej gospodarki...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Łowmiański, Henryk 1953. Podstawy gospodarcze formowania się państw słowiańskich, Warszawa : PWN
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.