kopiorama

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) W celu otrzymania kopii rastrowej zakłada się w kopioramę papier pigmentowy zwrócony warstwą światłoczułą do rastra. Po wypompowaniu powietrza z kopioramy uzyskuje się bezpośredni styk rastra z papierem pigmentowym, który naświetla się silnymi lampami do kopiowania. Aby skopiować obrazznajdujący się na szybie montażowej, papier pigmentowy wraz z wkopiowanym na nim rastrem kładzie się warstwą światłoczułą na montaż. Kopioramę po usunięciu z niej powietrza znowu naświetla się lampami. W dalszej fazie kopię pigmentową przenosi się na cylinder miedziany...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Troskolański, Adam Tadeusz (red.) 1960. Mała encyklopedia techniki, Warszawa : PWN
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.