koprofilia

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Jeżeli „wiek koprofilii’ wypowiada się w tym numerze „Contactu” w sposób bardzo wyszukany, odpowiadający gustom elitarnym, to wymowa jego duchowego klimatu jest również charakterystyczna dla szerszych kręgów. Cechuje ją przebijanie się nadziei przez chaos wartości i nastrojów; wiary w zwycięstwo ładu — wbrew chaosowi i wbrew niewierze, jak w artykule Normana Thomasa — w zdolność panowania człowieka nad samym sobą...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Chałasiński, Józef 1962. Kultura amerykańska. Formowanie się kultury narodowej w Stanach Zjednoczonych Ameryki, Warszawa : LSW
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.