korregidor

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) 0 jakich donosi na przykład w 1645 r. komisja królewska zwołana w celu zbadania sprawy: „Widzimy zapisanych w rejestry uniwersyteckie mężczyzn liczących lat ponad dwadzieścia, którzy nie mają chęci studiować 1 istotnie wcale nauką się nie parają; chcą tylko bezkarnie udawać junaków, życie prowadzą nieporządne i awanturnicze, przez co mogą psuć młodszych studentów.” Komisja proponuje więc zacieśnienie kontroli, tak aby wszyscy immatrykulowani studenci uczęszczali na wykłady i znali łacinę, w przeciwnym zaś razie aby podlegali korregidorowi, to znaczy jurysdykcji zwyczajnej — i traktowani byli jako włóczędzy.15 Mieszczanie Salamanki, jak i Alcali, również często padają ofiarą tych wybryków. Wiedzą wprawdzie, że niemal całe życie ich miasta związane...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Defourneaux, Marcelin 1968. Życie codzienne w Hiszpanii w wieku złotym, przeł. E. Bąkowska, Warszwa : PIW
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.