korygowanie

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) czasu nie mógł znaleźć. Popracować nad europejsko doniosłą egzegeźą źródeł dramatów Szekspira, nad odkryciem oraz zestawieniem filjacji między faktami z dziejów' polskich a ich angielską szekspirowską partenogenezą żadnemu z naszych literackich „rozprawiaczy“ się nie chce. I oto może się zdarzyć, boć się już na to zanosi, że obce pióra i to nawet szwabskie zajmą się korygowaniem fałszerstw Tiecka i Moltkego, (którzy ze śmiesznej pogardy dla polskości przemieniali w Szekspirze Pollax, Poleak, Pollock na polyakse, t. j.. siekiera) i że oni udowodnią w ciężkich pracach, jak mocnym był w Szekspirze refleks potężnej państwowości i* obyczajowości polskiej w tych czasach, w których Elżbieta kilkakrotnie wysyłała moczy ste poselstwa do Polski, w których Anglja w Elblągu i Toruniu założyła wielkie hurtownie» dla swej Eastland-Prussian.Company, w których na całej ziemi polskiej rozsiane były...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Nowaczyński, Adolf 1922. Góry z piasku. Szkice, Warszawa : Nakł. Polskiego Posterunku Wydawniczego „Placówka”
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.